επισκέψεις

 Πολεμικό μουείο Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη στην αυλή.....
 Επίσκεψη στην βιβλιοθήκη του δήμου Θέρμης Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο της Σουρωτής.